Plan Wynagrodzeń

MonaVie oferuje najbardziej innowacyjny i dynamiczny plan kompensacyjny w branży sprzedaży bezpośredniej. 9 sposobów zarabiania i 50% wielkości sprzedaży wypłacane w prowizjach dla dystrybutorów czynią współpracę z MONAVIE prawdziwie opłacalną!


9  SPOSOBÓW  NA  ZAROBIENIE  PIENIĘDZY

SPRZEDAŻ  DETALICZNA  ORAZ  PREMIA  OD  PREFEROWANEGO KLIENTA.
Detaliczna sprzedaż pozwala dystrybutorom na zakup produktów po cenach hurtowych i odsprzedawanie ich po określonej przez Ciebie cenie detalicznej. Program Preferowanego Klienta pozwala Ci także na uzyskanie premii od sprzedaży produktów zakupionych przez Twoich klientów preferowanych.
.
PREMIA DLA NAJLEPSZYCH SPRZEDAWCÓW
Dystrybutorzy, którzy osiągną wysoką sprzedaż detaliczną w przeciągu okresu czterech tygodni, będą brali udział w puli wynagrodzeń dla Najlepszych Sprzedawców.
.
PREMIA  OD  ZAMÓWIENIA  HURTOWEGO. (BOB).
Zarób premię od zamówienia hurtowego w wysokości 50 $, kiedy Twój osobiście zasponsorowanych dystrybutorów, zamówi  6 paczek MonaVie.
.
PREMIA  OD  PIERWSZEGO  ZAMÓWIENIA
Zarób premię od pierwszego zamówienia (nawet 40 $) w wysokości 20% wartości dokonanej sprzedaży, gdy Twój osobiście zasponsorowany dystrybutor złoży pierwsze swoje zamówienie.
.
PREMIA  ZA  STWORZENIE  GWIAZDY.
Zarób do 40 $, gdy Twój osobiście zasponsorowany dystrybutor uzyska pozycję Star, opartą na wielkości ich sprzedaży.
.
PREMIA  ZESPOŁOWA  (Z OBROTU GRUPY).
Zarób premię zespołową w wysokości 10% sprzedaży wygenerowanej w słabszej nodze twojej organizacji, aż do maksymalnej wartości 10 000 $ na tydzień, na każde centrum biznesowe.
.
KIEROWNICZA  PREMIA  WYRÓWNAWCZA.
Jako dystrybutor na stanowisku kierowniczym w MonaVie możesz uzyskać Premię wyrównawczą, opartą o wielkość sprzedaży wygenerowaną przez dystrybutorów, których Ty sam osobiście sponsorujesz, tych, których oni osobiście sponsorują, i tak dalej … aż do siódmej generacji kierowników w twoim osobistym drzewku sponsorowania.
.
FUNDUSZ  KIEROWNICZY.
Dystrybutorzy o statusie Blue, Hawaiian Blue oraz Black Diamond dzielą między siebie całkowitą ilość sprzedaży w każdym tygodniu za pomocą naszej Premii Liderskiej MonaVie.
.
WIELOKROTNE  CENTRA  BIZNESOWE.
W momencie gdy osiągniesz pozycję Hawaiian Blue Diamond, otrzymujesz kolejne centrum biznesowe, które znajdzie się nad Twoim pierwotnym centrum biznesowym. Zdobądź do trzech dodatkowych centrów biznesowych, z których każde może zarabiać 10 000 $ tygodniowo w postaci prowizji zespołowych, opartych o sprzedaż wygenerowaną wewnątrz Twojej organizacji MonaVie..

Pobierz Plan Wynagrodzenia firmy MonaVie
Pobierz Globalny Raport Wynagrodzeń Dystrybutorów
Reklamy