PYTANIA

Co to oznacza, że jestem „aktywny”?
Aby stać „aktywnym” musisz dokonać zakupu minimum 1 paczki (4 butelki) MonaVie raz na 28 dni. Jesteś wtedy uprawniony do otrzymania części prowizji wynikającej z planu wynagrodzeń. Aktywność możesz także uzyskać za zakupy Twoich klientów.
.
Co to oznacza, że jestem „kwalifikowany”?
Gdy posiadasz przynajmniej dwóch osobiście zarejestrowanych dystrybutorów, którzy są „aktywni” Ty stajesz się „kwalifikowany” i tym samym jesteś uprawniony do otrzymywania wszystkich prowizji wynikających z planu wynagrodzeń.
.
Dlaczego jestem uznawany za “aktywnego” przez cztery tygodnie zamiast całego miesiąca?
Definiujemy bycie “aktywnym”, jako okres czterech tygodni zamiast całego miesiąca, ponieważ wypłacamy tygodniowe premie, zamiast miesięcznych.
.
Jeśli stanę się „nieaktywny”, co stanie się z moim obrotem i organizacją?
Cały skumulowany obrót grupowy będzie zredukowany do zera, kiedy ponownie staniesz się „aktywny” zakupując minimum 1 paczkę produktu, zaczniesz ponownie akumulować obrót grupowy, kiedy będą sprzedawane produkty w twojej organizacji pod Tobą.
.
Kiedy zostaną mi wypłacone uzyskanej premie?
Tydzień w odniesieniu do premii kończy się w piątek o północy. Wszystkie zdobyte premie będą wypłacone po upływie 7 dni.
.
Jaki obrót jest odejmowany z mojego centrum biznesowego po wypłacie?
Cały obrót w twoim lewym i prawym odgałęzieniu, który został użyty na poczet wypłaconych premii będzie odjęty. Pozostały obrót, za który nie wypłacono premii będzie się w dalszej kolejności kumulował tak długo, jak będziesz aktywny.
.
Czym jest „automatyczna wysyłka” (AutoShip)?
To opcja bezstresowego programu pozwalająca Tobie na ustawienie stałego miesięcznego zamówienia na produkty MonaVie. Twój produkt będzie dostarczany do Ciebie regularnie, co cztery tygodnie. Jednocześnie stosując tę opcję jesteś pewien, że nigdy nie stracisz swojej aktywności.
.
Czy mogę anulować automatyczną wysyłkę?
Możesz wstrzymać automatyczną wysyłkę, dokonać w niej zmian albo anulować ją w dowolnym czasie, zmieniając ustawienia w wirtualnym biurze lub dzwoniąc pod numer infolinii MonaVie.

Reklamy