Rada Naukowa

DORADCZA RADA NAUKOWA MONAVIE LLC

Dzięki wybitnym naukowcom produkty MonaVie są stale ulepszane, a nad ich jakością czuwa sztab ludzi nadzorowany przez niezależną Radę Naukową MonaVie w składzie:

Dr. Penny Kris-Etherton       Dr. Alex Schauss        Dr. Stephen T. Talcott        Dr. Nathan D. Wong


Reklamy